Projekat
“Energetski usevi za energetski nezavisne i efikasne lokalne zajednice” realizuje se u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju)

‘This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of UNECOOP and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union’

„Ova veb prezentacija je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost UNEKOOP-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije".

O projektu

Republika Srbija ima veliki izazov da ispuni međunarodne obaveze koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji (uključujući i oblast energetike, zaštite životne sredine, klimatskih promena,poljoprivrede i ruralnog razvoja) Ciljeva održivog razvoja UN, “Ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope”…

Implementacija većine obaveza odnosi se na lokalne zajednice koje imaju nedovoojne kapacitete i mogućnosti da iste ispune.Pored toga JLS susreću se sa realnim problemomo da zbog niskog nivoa energetske efikasnosti i nedovoljnog korišćenja obnovljivih izvora energije značajan deo svojih lokalnih budzeta ( od 8 do 10%) troše na energente što direktno smanjuje mogućnost izdavajanja za druge namene (socijalna zaštita, obrazovanje , kultura…).

Prilikom koncipiranja projekta ,,Energetski usevi za energetski nezavisne i efikasne lokalne zajednice“ namera je bila da se na bazi desotogodišnjeg iskustva naše organizacije saradnika na projektu Fakulteta za primenjenu ekologiju “FUTURA” na uzgoju Miskantus giganteusa i primera najbolje međanurodne prakse promovišu modeli koji istovremeno doprinose rešavanju ovog problema, ali i unapređenju lokalne ekonomije kroz stvaranje novih lanaca vrednosti.

Mogućnost za diverzifikaciju lokalne poljoprivrede veoma je značajno imajući u vidu probleme sa kojima se susreću poljoprivrednici u Srbiji.

Projekat treba da izvrši animaciju i ojača lokalne kapacitete za zeleno preduzetništvo organizovanim podizanjem zasada brzorastućih biljaka (Miskantus, energetska vrba…) na marginalnim zemljištima u privatnom i javnom vlasništvu (neplodno zemljište, pojas pored saobraćajnica).Na ovaj način stvorili bi se izvori za stabilno snabdevanje biomasom koja bi se u obliku sečke koristila za zagrevanje javnih objekata (škole, vrtići….)

Opšti cilj projekta: Održiva i energetski efikasna nezavisna lokalna zajednica bazirana na zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu

Specifični ciljevi:

  1. Senzibilisane ciljne grupe za diverzifikaciju lokalne ekonomije uključivanjem u uzgoj brzorastućih energetskih useva:
  2. Osnažena lokalna partnerstva i kapaciteti za uspostavljanje nezavisne lokalne zajednice kroz veće korišćenje obnovljivih izvora energije (biomase)

Ciljne grupe projekta su zapoleni u JLS, poljoprivrednici, OCD i mediji.

Direktni korisnici projekta su organizacije i institucije koje će koristiti energetske useve kao energent.

Glavni rezultati projekta su:

  1. Povećana informisanosti ciljnih grupa o značaju i mogućnostima gajenja energetskih useva;.
  2. Demonstrirana praksa uključivanja OCD u koncept zelene ekonomije/ preduzetništva kroz primer gajenja Miskantusa;
  3. Izvršena analiza i izrađeno uputstvo sa dinamičkim planom za uspostavljanje zasada energetskih useva na teritoriji opštine Paraćin “.
  4. Aktivirana edukativna veb platforma, FB grupa u svrhu održivosti projektnih aktivnosti.

Ključne aktivnosti na projektu su: anketa, konsultativna radionica, promotivna kampanja, poseta oglednom polju Miskantusa, Izrada publikacije “Energetski usevi-primeri dobre prakse”, participativni rad na izradi “Mape puta” za uspostavljanje energetskih zasada, izrada edukativne web platforme, aktivnosti na vidljivosti projekta.

Projekat realizuje UNEKOOP

Partneri na projektu Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"